Välj plan


Impressum och rättigheter

Företagsinformation

Leverantör

UbiGo-tjänsten och UbiGo-appen tillhandahålls av:

UbiGo Innovation AB

Lindholmspiren 3-5

417 56

Göteborg

Sverige

Kontakt:

info@ubigo.me

Organisationsnummer:

556985-8268

Registreringsmyndighet

Bolagsverket

Momsnummer:

SE556985826801

Bolagets säte:

Göteborg

Behörig företrädare

Hans Arby, VD

Ansvarsfrihet

Informationen i appen (sökresultat, information om resurser och tjänster etc) uppdateras regelbundet. UbiGo garanterar inte att informationen alltid är aktuell, korrekt och/eller fullständig.

UbiGo förbehåller sig dessutom rätten att göra ändringar eller korrigeringar av uppgifterna.

UbiGo ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust till följd av användningen av informationen i appen.

UbiGo är inte ansvariga för eventuella länkar till tredje parts servrar och heller inte för innehållet på tredje parts server.

UbiGo Innovation AB innehar upphovsrätten till allt material som publiceras i appen och på vår hemsida.

Detta material får inte distribueras eller reproduceras utan tillstånd.

Upphovsrätter

Should something be added fpr Google for map etc?

Märkesskydd

Registrerade varumärken tillhör sina lagliga ägare